ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ พลตรี ม.ร.ว. สังขดิศ ดิศกุล อดีตเสรีไทย และอดีตเอกอัครราชทูตฯ
หลานชายใหญ่ของสมเด็จฯ ซึ่งเป็นบิดาผู้ล่วงลับและเป็นที่รักยิ่งของประธานพิพิธภัณฑ์ และหอสมุด
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คนปัจจุบัน (ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล)
พลตรี ม.ร.ว. สังขดิศฯ ได้สามารถดำรงรักษาวังวรดิศมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
จนกระทั่งปรากฏเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของประเทศชาติและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในทุกวันนี้ได้